Markprojekt_RGB_72dpi_GRÅ

Prislista
För självhämtning vid Trestad Center
Priser är angivna inkl. moms och avser lastad släpkärra, c:a 0,5 kbm om inte annat anges

Kontakta Thomas 070-871 91 93 ör överenskommelse om tider för lastning

                    Krossmaterial
          Makadam 2-5 "stockflis, isgrus"495  kr                                                  
Makadam 8-16495kr
Bärlager 0-32395kr
Väggrus 0-16395kr
Stenmjöl 0-4495kr
Jord
Växtjord (näringsberikad, sandblandad)495kr
Dekor- & natursten
Kvartsit dekorsten 11-16495 kr
Kvartsit dekorsten 16-27495kr
Natursingel, gårdsgrus 11-16595kr
Kullersten 40-90595kr
Markduk
Fiberduk, klass N2, rulle 2x120m1.995kr/st
Fiberduk, klass N2 (metervara, bredd 2m)35 kr/m