Markprojekt_RGB_72dpi_GRÅ

Köpvillkor

Från 2017-05-05

Handelsalternativ
E-handel på markprojekt.com är öppen för och erbjuds kunder inom Trestad. (Detta gäller postorterna Trollhättan, Sjuntorp, Vänersborg, Vargön, Västra Tunhem samt Uddevalla) För att handla på markprojekt.com måste man ha fyllt 18 år och ha ett svenskt personnummer.
Vi förbehåller oss rätten att annullera ordrar från kunder som angivit felaktiga uppgifter och/eller har betalningsanmärkningar och/eller har angivit leveransadresser utanför det leveransområde som erbjuds.

Butikshandel vid vår materialdepå vid Trestad center erbjuds kunder som kommer med släpkärra för att själva hämta varorna. Markprojekt ombesörjer lastning av material på kunds släp utan tillkommande kostnader.

Handel av varor från Benders och S:t Eriks erbjuds mot offert och är beställningsvaror med hemleverans direkt från tillverkaren till köparen efter överenskommelse om varianter och kvantiteter.
 
Pris
Alla priser anges inklusive moms. I fall då priset inte går att förutbestämma, exempelvis ett transportpris beroende på tidsåtgång eller andra omständigheter som inte på förhand kan avgöras, lämnas med reservation för kostnader som uppstår därav.
Priser för varor som levereras på pall avser obrutna pallar.
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för skrivfel och ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer, förändingar utanför tillverkarens kontroll som t.ex myndighetsbeslut, större valutaförändringar m m.

Betalning
Kunder i Markprojekts webbshop erbjuds att betala mot faktura, kortbetalning, internetbanksbetalning eller delbetalning med Payson Checkout 2.0. I samband med beställning/köp via vår webbshop godkänner kunden Paysons villkor.

Direktförsäljning vid Markprojekts materialdepå / butik betalas via Swish eller med betalkort.

Köp av beställningsvaror från t ex Benders eller S:t Eriks betalas mot faktura. Betalning skall ske inom 10 dagar efter fakturadatum. Vid betalning efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta, referensränta + 12%.

Bekräftelse
När vi mottagit er beställning skickar vi snarast en bekräftelse per e-post med information om er order. Det är bra om ni sparar detta mail för att ha till hands vid eventuell kontakt med Markprojekt. 
 
Leveranstider
Leveranser av material i storsäck till köparens adress sker i möjligaste mån helgfria torsdagar, eller närmast helgfri dag därefter, under förutsättning att beställningen/köpet sker senast under tisdagen innan.
Leveranser av material tippat från flakbil, alternativt utlagt med kranbil och skopa sker i möjigaste mån inom 2-3 arbetsdagar.
Leveranser av beställningsvaror från tillverkare sker inom 7-10 dagar.
Angivna leveranstider är preliminära och kan avvika från vad som uppges.

Om leverans inte kan ske inom angivna leveranstider kontaktas köparen för överenskommelse om annan leveranstid. Transportören aviserar ankomst till köparens telefonnummer innan leverans sker. Om köparen inte är anträffbar levererar och lossar transportören varorna vid av hen bedömd lämplig plats.

Fraktvillkor & leveranser
Grus-, jord- och stenmaterial transporterars och levereras hem till köparen i samarbete med en lokal bud- och transportfirma som erbjuder lossning av storsäck med kranbil inom 2 meter från tomtgräns, tippning av material från flakbil samt utläggning av material med kranbil och skopa inom 21 meter, förutsatt att inga fysiska hinder finns i vägen. Utläggning av material innebär att materialet läggs ut i mindre högar. Vidare bearbetning av materialet, exempelvis utkrattning, ingår ej. Beställd mängd levereras i sin helhet och eventuellt överskottsmaterial tas ej i retur.
Varor som beställs från Benders eller S:t Eriks levereras med av tillverkaren vald transportör med lossning hos köparen.

Transporter sker med stora, tunga fordon och det är nödvändigt att dessa kan ske på farbara vägar hela vägen fram till kundens adress.
All lossning utförs av chauffören och hen äger rätt att avgöra om det är möjligt att komma fram till adressen och lossa godset. Ges ej annan anvisning för lossning på plats, lossas godset på den plats som chauffören anser vara mest lämplig. Kunder som önskar att transportbilen kör in på uppfarten eller in på fastigheten ansvarar för eventuella skador, exempelvis sättningar eller hjulspår i marken, som kan uppkomma pga fordonets vikt.

I fall då det inte är möjligt att komma fram med transportfordon eller att lossa godset äger chauffören rätt att inte leverera/lossa godset och Markprojekt äger rätt att häva köpet och debitera kunden transportkostnaderna.

Kunden är ansvarig för att vara anträffbar fram till leverans under normal arbetstid, vardagar kl. 07:00 - 18:00 för köp som görs med hemleverans.
 
Omlastning
Vid leveranser över 12 ton där släp ej kan medföras till lossningsplats kan omlastningskostnad komma att debiteras.

Pallar
Lastpallar debiteras med 136 kr/pall och tas ej i retur.
Palldelningskostnad debiteras med 320 kr/pall som ej levereras komplett.
Markprojekt förbehåller sig rätten att öka beställd mängd till hela pall i syfte att undvika tilläggskostnader för palldelning. Detta framgår tydligt på offerten.

Storsäckar
Storsäckar som varor levereras i tas inte i retur utan förblir köparens egendom.


Ångerrätt
Köpare som handlar på distans har enligt distansavtalslagen 14 dagars ångerrätt från det datum varan mottagits. Ångerrätten skall åberopas skriftligen via e-post till säljarens e-postadress (info@markprojekt.com) varefter säljaren skickar en ångerblankett för köparen att fylla i och skicka tillbaka till säljaren.

Som köpare har du rätt att undersöka varan och den skall vara i oförändrat skick i såväl funktion som volym eller vikt för att ångerrätten skall gälla. För varor levererade i storsäck så skall säcken vara helt fri från skador för att möjliggöra eventuell returtransport på säkert sätt. Endast lagervaror tas tillbaka. Varor som packats upp och lagts ut på marken och sedan plockats upp tas ej tillbaka, ej heller varor som är beblandade med skräp eller annat material. Varor som till sin natur är sådana att de efter leverans sammanblandas med en annan vara på så sätt att varorna inte kan skiljas från varandra omfattas inte av ångerrätten. Detta gäller exempelvis löst sten-, grus- och jordmaterial som tippas eller läggs ut på marken.

Köparen är ansvarig för att skicka tillbaka varan och betala returfrakten. Varor levererade i storsäck är otympliga och mycket tunga, varför det kan vara svårt för dig som konsument att skicka tillbaka varan med vanlig postgång. Vi erbjuder därför att hjälpa köparen med returtransporten mot en grundfraktkostnad om 750 kr inkl. moms med ett tillägg på 300 kr/returenhet (storsäck eller pall) inkl. moms. Krävs fler transporttillfällen pga mängden som skall returneras debiteras varje transporttillfälle var för sig enligt ovan belopp. Vår transportbil kan transportera maximalt 8 pallar.

Om köparen utövar sin ångerrätt och väljer en annan leveransmetod, ska köparen ersätta näringsidkaren för förhöjda leveranskostnader på grund av konsumentens val av leveransmetod.

Köparen skall ersätta näringsidkaren för varans värdeminskning i den mån den beror på att köparen hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Säljaren skall betala tillbaka den köpeskilling som kunden erlagt så snart varan är mottagen och senast 30 dagar från det att kunden ångrat sig.

Reklamationer
Kontrollera noggrant erhållna varor vid mottagandet. Brist eller skada på godset, som kan antas ha uppkommit under transport, skall anmärkas direkt till fraktbolaget. Därjämte skall i förekommande fall säljaren utan dröjsmål underrättas. I annat fall skall brist eller skada anmälas utan dröjsmål efter avemballering. Reklamation skall göras skriftligen och innehålla uppgift om bristen eller skadans art och omfattning. Reklamerar köparen inte enligt ovan bestämmelser, förloras rätten att framställa anspråk på grund av felet. Vid synliga skador eller fel skall reklamation framställas innan varorna används och utan dröjsmål. Upp till 2% kross på vissa produkter är normalt och ersätts inte. Det ges inte reklamation för omläggning av produkter som har synliga fel. Ersättning ges ej heller vid felmontering av produkter. Mindre skrapmärken p g a transport anses normalt och är ej reklamationsgrundande.

Vi godkänner ej reklamation efter utläggning/montage av varorna eller om varorna på något sätt sammanblandats med annat material.

Om du köpt anläggningstjänster av tredje part för att få hjälp med utläggning/montage av varorna är det viktigt att du beställer varorna i god tid. Vi ersätter ej kostnader för anläggningstjänster eller andra kostnader kopplade till anläggningstjänsten.

Variationer i färgstruktur och ådring är vanligt förekommande på produkter i natursten. Stråk i avvikande färg eller nyans kan förekomma i stenen liksom variationer i tjocklek, storlek och ytstruktur.Angivna fraktioner i naturmaterial är ungefärliga och varierar med avvikelser från fraktionsspecifikationen.

I all natursten kan också järnoxid förekomma vilket kan ge fläckar på stenen, detta kommer och går tills dess att all järnoxid försvunnit. Granit har oftast ett relativt homogent och kornigt mönster som ger ett enhetligt färgintryck. Fläckar, ränder och dragningar förekommer naturligt hos en del granitsorter, även kvartsränder kan förekomma. Betong är också ett naturmaterial, vilket gör att färgen kan variera på betongprodukterna.

På betongprodukter kan det också förekomma kalkutfällningar som visar sig som en ljusgrå hinna på produkten. Detta är en naturlig reaktion som kan ske då man blandar sand, cement och vatten. Med tiden försvinner dock denna kalkhinna och detta är inget som påverkar produktens funktion. Ovanstående variationer och skillnader är naturliga och utgör ej grund för reklamation.

Ovanstående variationer och skillnader är naturliga och utgör ej grund för reklamation.

Om en vara är felaktig så ombesörjer vi retur och ordnar så fort vi kan en ny leverans. Har varan utgått eller inte kan fås fram inom överskådlig tid levererar vi en likvärdig produkt., alternativt erbjuder ett prisavdrag.

Reklamation skall framställas skriftligen till säljarens e-postadress (info@markprojekt.com) och det skall tydligt framgå vad som reklameras, varför det reklameras och köparen skall lämna sina kontaktuppgifter inklusive telefonnummer.
 
Sekretess, säkerhet & personuppgifter
När ni lägger er beställning hos oss uppger ni era personuppgifter såsom namn, personnummer, adress och telefonnummer. I samband med er registrering och beställning godkänner ni att vi lagrar och använder era uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtagandet gentemot er. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med er via e-post, detta för att tillhandahålla den service som ni förväntar er av oss. Enligt personuppgiftslagen har ni rätt att få den information som vi har registrerat om er. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan ni begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post. (info@markprojekt.com)